KOMPSAT-3A

/KOMPSAT-3A

Beijing, China

By | 4월 8th, 2019|KOMPSAT-3A|Beijing, China에 댓글 닫힘

Amsterdam, Netherlands

By | 3월 25th, 2019|KOMPSAT-3A|Amsterdam, Netherlands에 댓글 닫힘

Al Qudra Lakes area, UAE

By | 3월 22nd, 2019|KOMPSAT-3A|Al Qudra Lakes area, UAE에 댓글 닫힘

Paris, France

By | 3월 18th, 2019|KOMPSAT-3A|Paris, France에 댓글 닫힘

Geneva, Switzerland

By | 3월 12th, 2019|KOMPSAT-3A|Geneva, Switzerland에 댓글 닫힘

Rio de Janeiro, Brazil

By | 3월 11th, 2019|KOMPSAT-3A|Rio de Janeiro, Brazil에 댓글 닫힘

Barcelona, Spain

By | 3월 11th, 2019|KOMPSAT-3A|Barcelona, Spain에 댓글 닫힘

Napoli(Naples), Italy

By | 3월 11th, 2019|KOMPSAT-3A|Napoli(Naples), Italy에 댓글 닫힘

Kaohsiung, Taiwan

By | 3월 11th, 2019|KOMPSAT-3A|Kaohsiung, Taiwan에 댓글 닫힘

Bangkok, Thailand

By | 3월 11th, 2019|KOMPSAT-3A|Bangkok, Thailand에 댓글 닫힘