Korea#230, Hanshin S-MECA, Gwanpyeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon,822-339-73475http://www.gaia3d.com/arirang@gaia3d.comKorea